ویستامحصولات عرضه شده در ویستا، به عنوان محصولات استاندارد، توسط سازندگان مربوطه بر مبنای روش

یا بازگشت به پایه در مراکز خدماتی شرکت ویستا پخش رایانه گارانتی شده اند.

در صورت وجود نقص در هریک از قطعات محصولات سخت افزاری چه از نظر مواد اولیه و چه از نظر کار در کارکرد عادی،این محصولات طبق دامنه پوشش و شرایط گارانتی که توسط سازنده این محصولات ارائه شده، تعمیر یا تعویض می گردند، مشروط بر آنکه هیچ تغییر و تبدیل غیر مجاز در محصول یا سیستمی که محصول مذکور قسمتی از آن را تشکیل می دهد ایجاد نشده باشد.

>>>> بیشتر بدانید <<<<

بررسی صحت گارانتی
تعمیرات


برای بهره مندی از خدمات ویژه و تخفیف در خرید و هزینه های سرویس و خدمات و همچنین کسب امتیاز برای شرکت در قرعه کشی های ماهانه، در این قسمت ثبت نام نموده و محصول خود را ثبت نمائید. بدیهی است که ثبت محصول به منزله ثبت مشخصات شما در بانک اطلاعاتی مجموعه ویستا خواهد بود.

1376-1392 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت ویستا است. طراحی و توسعه مهریاسان